Organisaties en Bedrijven

VERANDERINGSPROCESSEN

“De mens verandert de organisatie.”
Een veranderingsproces is altijd een persoonlijk proces. Ook binnen een organisatie zijn het de mensen die de verandering waar moeten gaan maken. Wij beginnen daarom altijd bij de basis: bij de deelnemers zelf. Binnen de "Grounded theory" noemen we dit de emic of interne aanpak. Via kampvuur gesprekken en "magic" wordt binnen een sfeer van veiligheid en oprechtheid de dialoog versneld en ontstaat "deep democracy": iedereen wordt gehoord. Pas bij de verinnerlijking van de verandering zullen er grote verschuivingen plaatsvinden in de cultuur en organisatie van een bedrijf. Door onze ervaring en achtergrond zien wij wat nodig is in een specifieke situatie. Elk veranderingstraject starten we met een plan dat wordt doorgesproken met het management. In overleg maken we bij de uitvoering gebruik van personal coaching, het naar boven brengen van de drijfveren, het verzorgen van trainingen of het samenstellen van een specifiek leerplan voor individuele medewerkers.

COMMUNICEREN BIJ VERANDERINGEN

“Begrip is de kern van een verandering.”
Iedereen verwerkt een verandering anders. De een is de volgende dag al gewend aan de nieuwe organisatie structuur en gaat weer zingend aan het werk, de ander voelt zich onzeker en is uit balans. Om een verandering zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het daarom erg belangrijk dat iedere betrokkene de kans krijgt om alle fases in het veranderingsproces in zijn eigen tempo te doorlopen. Om deze fases beter te herkennen geven wij groepsgerichte workshops. Dit zorgt voor veiligheid, onderling begrip, meer rust en geeft iedereen de mogelijkheid om mee te groeien met de veranderende organisatie.

SPECIFIEKE TRAININGEN

“Beter begrijpen is beter overbrengen.”
Tijdens een veranderingstraject in een organisatie is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt, dat iedereen weet waar het bedrijf naartoe wil en dat duidelijk is wat er van iedereen verwacht wordt. Vaak worden nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden gedefinieerd. Het is noodzakelijk dat alle betrokken hiervoor adequaat worden opgeleid. Wij maken daar dan per doelgroep specifieke trainingen of trainingsprogramma's voor.

NIEUW! WORKSHOP MATRIX COACHING IN UTRECHT LEIDSCHE RIJN.

"Everybody’s got to learn sometime, do it smart!"