Scholen

ÉÉN TEAM WORDEN

“Together everybody achieves more.”
Iedereen is verschillend. En dat is mooi, want juist deze verschillen in kracht en kennis zorgen voor een succesvol team. Het is echter niet altijd eenvoudig om deze krachten te bundelen en als een geoliede machine aan het werk te gaan. Iedereen heeft zijn eigen overtuigingen, ideeën en persoonlijke motivaties. Door samen, als team, te kijken naar datgene wat iedereen verbindt en welke talenten er aanwezig zijn kan er een sterke eenheid ontstaan die alles kan doorstaan. Dan weet iedereen precies waar ze naartoe willen en hoe ze dat gaan doen.

VERANDERINGSINTERVENTIE

“Een veilige omgeving zorgt voor vertrouwen.”
Wij begeleiden leerkrachten en directie binnen hun werkomgeving naar een optimale samenwerking en een optimale inzet. Dit gaan we doen door eerst de ruimte in beeld te brengen die is ontstaan tussen de huidige en gewenste situatie. Kloppen de missie, visie en waarden nog wel? Dit wordt gezamenlijk uitgewerkt en besproken. Samen werken wij vervolgens naar het gewenste doel door iedereen op een positieve manier te laten samenwerken, verantwoordelijkheden te geven en door met elkaar uit te zoeken wat de beste weg is om uiteindelijk de verandering te realiseren en wat daar aan expertise voor nodig is. Met persoonlijke aandacht. Het vertrouwen dat hierdoor ontwikkeld wordt leidt tot plezier en vernieuwing. Iedereen krijgt hierin de gelegenheid om zijn capaciteiten optimaal te benutten.

Combineer POP en Registerleraar

“Leren moeten we ieder dag, maak er een feest van!”
Het onderwijs is permanent in beweging. Verdere professionalisering staat hoog op de agenda en in de nabije toekomst zal Registerleraar voor alle leerkrachten worden ingevoerd. In deze workshop gaan we gezamenlijk je Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) aanpassen en word je vertrouwd gemaakt met alle aspecten van Registerleraar.

NIEUW! WORKSHOP PUBERCOACHING IN UTRECHT LEIDSCHE RIJN.

"Everybody’s got to learn sometime, do it smart!"